O Projekcie

Świadomy Turysta to projekt skierowany do mieszkańców Pomorza Zachodniego i współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Dowiedz się więcej

Realizator Zadania

Już od 21 lat wspieramy rozwój turystyki, świadomości regionalnej i kształtowania historycznego ducha w polskim społeczeństwie.
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO BIELIK
ul. Targowa 5, 71-634 Szczecin
tel.: 91 88 657 11
e-mail: info@fundacjabielik.pl

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Dzięki finansowaniu z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego mieliśmy możliwość zorganizowania wycieczek i stworzenia tej strony

Wolontariusze

Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom, którzy od lat wspierają nas w rozwijaniu miłości do regionu Pomorza Zachodniego!

Zadania

Co chcemy osiągnąć?

Przybliżyć wam pragniemy tematykę szkodliwości hałasu (klimatu akustycznego) i zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby ich redukowania. Chcemy propagować ruch pieszy, jazdę na rowerze i transport publiczny w kontekście zwiedzania Pomorza Zachodniego bez samochodu. Dodatkowo w ramach zadania chcemy was zaprosić na 3 wycieczki turystyczno-krajoznawcze, w czasie których odbędą się krótkie prelekcje związane z zagadnieniami poprawy jakości powietrza i klimatu akustycznego. Aby wzmocnić walor edukacyjny przedsięwzięcia, przygotowane zostaną dla Was specjalne książeczki z najważniejszymi informacjami dot. tematyki projektu, które rozdane zostaną na wycieczkach

Nadzór merytoryczny i Konferencje podczas wycieczek

Dr inż. Patrycja Rogalska

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę i pomoc w opracowaniu materiałów!

Zapraszamy do zapoznania się z całym projektem!

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.