Ochrona Środowiska

Także ty możesz przyczynić się do polepszenia warunków życia w naszej ojczyźnie

Dowiedz się więcej o projekcie

Transport samochodowy

Od lat 90. liczba samochodów w polskich miastach wzrosła czterokrotnie. Najnowsze dane z Eurostatu podają, że na koniec 2016 roku w Polsce przypadało 571 samochodów na 1000 mieszkańców.

Ekologiczne Wakacje

Polacy stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie. Widać to nie tylko dzięki suchym statystykom, ale także dzięki ilościom ludzi, którzy podejmują inicjatywy obywatelskie związane z dbaniem o nasze środowisko. Niejednokrotnie jednak zapominamy o wszystkim, czego się dowiedzieliśmy, gdy nadchodzą wakacje. W imię wygody i spokoju zapominamy o tym, żeby podejmować decyzje z uwzględnieniem wspólnego dobra, jakim jest nasza Ziemia. Świadomy turysta to człowiek, który dba o środowisko także w czasie swojego odpoczynku. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest rezygnacja z poruszania się własnym samochodem i skorzystanie z transportu publicznego, albo aktywne spędzenie czasu wolnego na rowerze, lub pieszo.

Czystość powietrza

Według raportów Europejskiej Agencji Środowiska Polacy oddychają złym jakościowo powietrzem, przez co każdego roku przedwcześnie umierać może ponad 49 tysięcy osób. Przerażać może świadomość tego, że roczne limity dni ze znacznymi przekroczeniami norm zanieczyszczeń powietrza wiele polskich miast wyczerpuje już po dwóch pierwszych miesiącach. Każdy kolejny dzień jest dla mieszkańców coraz bardziej szkodliwy.

Klimat akustyczny

Uciążliwość hałasu w miastach wysuwa się na pierwsze miejsce wśród innych zanieczyszczeń środowiska. Mimo to wpływ hałasu na człowieka jest nadal bagatelizowany. Tak badania stanu klimatu akustycznego, jak i konkretne działania w celu jego poprawy, są często nieaktualne i niedostosowane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji urbanistycznej i transportowej. Hałas stanowi jedno z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia.

Dbanie o Środowisko

To nie taka trudna sprawa

Zobacz co jeszcze możesz zrobić, by zadbać o zdrowie swoje i innych

Zapraszamy do zapoznania się z całym projektem!

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.